Sjukgymnaster

Aktiv Rehab har sedan starten 1988 alltid försökt att ligga i framkant av utvecklingen inom sjukgymnastik och rehabilitering.

Hans Gillsin
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Stefan Jensen
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Ann Roos-Hansson
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

António Costa
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk medicin
• Akupunktur
• Whiplashskador
• Idrottsmedicin

Ann Regårdh
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter:
• Nack-, rygg-, muskel- o ledbesvär
• Postoperativ rehab
• Ortopedisk Medicin
• Avspänning
• Graviditesrelaterad länd- och bäckensmärta
• Whiplash-skador

Egon Magnusson
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Anders Glemme
Leg. Fysioterapeut 

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Kerstin Elmfors
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Avspänning, mental träning, stresshantering
• Akupunktur
• Kroppskännedom

Mats Johansson
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk medicin
• Rörelse- och stödjeorganen

Kim Hansson
Leg. Fysioterapeut

Specialitet: 
• Rörelse- och stödjeorganen
• Ortopedisk Internationell Medicin (OMI)
• Kinesiotejp

Emelie Blennow
Leg. Fysioterapeut

Specialiteter:
• OMT
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Rörelse och stödjeorganen
• Postoperativ rehab
• Graviditetsrelaterade länd- och bäckenbesvär
• Torticollis/skallassymetri hos spädbarn

2014-01-01 trädde det beslut som Sveriges riksdag fattat i kraft, att alla sjukgymnaster som fick sin legitimation från och med årsskiftet 2013/2014 automatiskt skulle få den nya titeln legitimerade fysioterapeuter. De sjukgymnaster som har blivit legitimerade innan årsskiftet 2013/2014 förblir legitimerade sjukgymnaster såvida inte de väljer självmant att byta.

Det är således ingen egentlig skillnad på titlarna fysioterapeut och sjukgymnast.

Fotvårdare, tränare

Cecilia Gimtell
Fotvårdsspecialist

Specialiteter: 
• Diabetesfotvård på remiss fr. läkare
• Förhårdnader
• Nageltrång
• Rådgivning

Receptionspersonal

Eva Ekroth
Receptionist

Sjukgymnastbiträde

Carina Wackå
Receptionist

Sjukgymnastbiträde

Andrea Hägg
Receptionist

Sjukgymnastbiträde

Anette Holmqvist
Receptionist
Sjukgymnastbiträde

Maxime Hultkvist
Receptionist
Sjukgymnastbiträde