Leg. Fysioterapeut, specialist inom OMT, idrottsmedicin samt JEMS kroppsanalys. Har varit verksam sedan 1990 i Schweiz, Tyskland, Danmark och Sverige och har legitimation från samtliga dessa länder.

Jag har stort intresse och specialiserad kompetens för långvariga och svårdiagnostiserade smärttillstånd från rörelseapparaten. Jag ser mig lite som en detektiv i människokroppen. Jag har lång erfarenhet inom funktionell träning och är specialiserad i att träna kroppens minsta muskler och kroppen i sin helhet.

Eftersom jag har en bakgrund inom tävlingsidrott så har jag stor förståelse för vad det innebär att inte kunna utöva det man brinner för på grund av skada. För mig är det därför av yttersta vikt att hjälpa mina patienter att hitta alternativa sätt att utföra/utveckla de aktiviteter man önskar och att snabbt kunna återgå till dessa.

Utbildningar/ Vidarekompetens:

  • Examen inom OMT steg III med fördjupad kompetens inom idrottsmedicin
  • Examen inom PNP från Vallejo/Californien
  • Extensionsterapi enligt Wildbad-metoden
  • Mobilisation av dysfunktion av käkleden, Rocabado
  • Osteopati steg I
  • Kroppsanalys enligt JMS-metoden
  • Medicinsk träningsterapi, Evjent

Jag behandlar inte följande:

  • Akupunktur och stötvåg
  • Svåra neurologiska och geriatriska sjukdomar