Sjukgymnaster

Hans Gillsin
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Stefan Jensen
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Ann Roos-Hansson
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Ann Regårdh
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter:
• Nack-, rygg-, muskel- o ledbesvär
• Postoperativ rehab
• Ortopedisk Medicin
• Avspänning
• Graviditetsrelaterad länd- och bäckensmärta
• Whiplash-skador

Anders Glemme
Leg. Fysioterapeut

Specialiteter: 
• Ortopedisk manuell terapi steg 2
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Nack-, rygg-, muskel- och ledbesvär

Kerstin Elmfors
Leg. Sjukgymnast

Specialiteter: 
• Avspänning, mental träning, stresshantering
• Akupunktur
• Kroppskännedom

Kim Hansson
Leg. Fysioterapeut

Specialitet: 
• OMI Basic (Internationell Ortopedisk Medicin)
• ESWT (Stötvågsbehandling)
• Formthotics inlägg
• Dry needling
• Kinesiotejp

Emelie Blennow
Leg. Fysioterapeut

Specialiteter:
• Ortopedisk Manuell Terapi
• Akupunktur
• Idrottsmedicin
• Rörelse och stödjeorganen
• Postoperativ rehab
• Graviditetsrelaterade länd- och bäckenbesvär
• Torticollis/skallassymetri hos spädbarn

Nina Nilsson
Leg. Fysioterapeut

Specialiteter:
• Idrottsmedicin
• Ortopedisk Manuell Terapi steg 2
• Rörelseanalys (JEMS, Sahrman)
• MDT/McKenzie
• Akupunktur
• Led- och muskelrelaterade besvär

Lena Wallin
Leg. Fysioterapeut

Specialiteter:
• Idrottsmedicin
• Ortopedisk Manuell Terapi
• Akupunktur

2014-01-01 trädde det beslut som Sveriges riksdag fattat i kraft, att alla sjukgymnaster som fick sin legitimation från och med årsskiftet 2013/2014 automatiskt skulle få den nya titeln legitimerade fysioterapeuter. De sjukgymnaster som har blivit legitimerade innan årsskiftet 2013/2014 förblir legitimerade sjukgymnaster såvida inte de väljer självmant att byta.

Det är således ingen egentlig skillnad på titlarna fysioterapeut och sjukgymnast.

Fotvårdare, tränare

Cecilia Gimtell
Fotvårdsspecialist

Specialiteter: 
• Diabetesfotvård på remiss fr. läkare
• Förhårdnader
• Nageltrång
• Rådgivning

Receptionspersonal

Eva Ekroth
Receptionist

Sjukgymnastbiträde

Emelie Folkstrand
Receptionist

Sjukgymnastbiträde

Andrea Hägg
Receptionist

Sjukgymnastbiträde

Anette Holmqvist
Receptionist
Sjukgymnastbiträde

Maxime Hultkvist
Receptionist
Sjukgymnastbiträde