GDPR

GDPR (General data protection regulation)

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddslagen GDPR. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna.

Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den informationen som vi har om dig och i vilket syfte.

Vårdgivare

Personuppgifter och hälsodata finns registrerade hos våra vårdgivare antingen digitalt (datajournaler) eller i manuellt förda patientregister och journaler.

Vi är enligt lag skyldiga att lagra denna information för att på ett säkert sätt kunna utföra vårt arbete, registrera sjukbesök samt fakturera dessa.

Med intresseavvägning på rättslig grund kan vissa journaler sparas mer än 10 år.

Reception

När någon söker vård registreras patienternas personuppgifter i en väntelista, varifrån patienterna sedan fördelas till respektive vårdgivare, detta görs digitalt i webb-priva. Uppgifterna används även för att personalen till exempel ska kunna ringa återbud när vårdgivaren är sjuk.

Vidare sker registrering digitalt vid köp av träningskort för att till exempel ha kontroll på dess giltighetstid.

Du har rätt att ta del samt rätt att begära borttagande av uppgifter vad gäller träningskort och väntelista.

AktivRehabs hemsida www.aktivrehab.com
Uppgifter som skickas via hemsidans kontaktformulär raderas efter att de har registrerats i receptionens väntelista.

På hemsidan finns sedan tidigare bilder på patienter och personal. Du har om du önskar rätt att få dessa bilder raderade.

Facebook

Se ovan.

Önskas mer information, kontakta din vårdgivare.