”Det finns en hel del som den drabbade själv kan göra för att förebygga och lindra”

Artros är en vanlig sjukdom, som ger värk i lederna. Det kan drabba alla, men ju äldre man blir desto vanligare är förekomsten. Tidskriften Vetenskap & hälsa som ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet har samlat ihop en del av de inslag man publicerat om forskning som rör artros.

Så här skriver man:

”Värken smyger sig ofta på under en längre tid och för många blir den efterhand outhärdlig. Ledsjukdomar orsakar minskad rörlighet vilket i sin tur ökar risken för andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och diabetes. 

En vanlig föreställning är att det bara är gamla som drabbas, men även många unga lever med leder som smärtar, är stela och upplevs som ett hinder för ett aktivt liv. Samhällskostnaderna för sjukvård och sjukskrivningar är höga.

Men bilden är inte nattsvart!

Tack vare forskning har kunskapen om ledsjukdomarnas orsaker och konsekvenser fördjupats. Behandlingarna utvecklas ständigt och det finns idag en hel del som både sjukvården och den drabbade själv kan göra för att förebygga och lindra. Vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus bedrivs världsledande forskning inom området.”

Här kan du läsa tidningen på webben eller ladda ner den som pdf 

Och här hittar du ännu mera intressant information från Vetenskap & Hälsa kring ämnet.